SHOT BLASTING

מה מיקום תכנית הר/1202?


תכנית 1202 ממוקמת בחלקה הצפוני של הוד השרון בגבול עם כפר סבא. גבולה הצפוני הוא למעשה כביש 531, ובדרום קו הבתים של של מתחם 200 החדש.
מה צפוי להבנות בתכנית 1202 - מתחם 531?


ברצועה הקרובה לכביש 531 ותחנות הרכבת של הוד השרון ורעננה יקום מתחם עסקים ומסחר מתקדם של משרדים, הייטק שטחים פתוחים וקומות מסחר. בחלקה הדרומי של התכנית יקומו בניינים מגורים ושמבני ציבור.
מה סטטוס התכנית?


תכנית 1202 הינה תכנית מתארית מפורטת אשר אושרה כבר בועדה המקומית והמחוזית. השלב הבא הוא הפקדה של תכנית איחוד וחלוקה לאישור העיריה. תכנית איחוד וחלוקה למעשה מקצה את הזכויות השונות בתכנית לבעלי הקרקע. מתוקף אישור התכנית המתארית המפורטת, גובה עיריית הוד השרון היטל השבחה באופן מיידי בכל קניה או מכירה של קרקע בתכנית
אילו גושים מרכזיים משתתפים בתכנית?


התכנית מכילה 3 גושים מרכזיים: 6408, 6409 ו 6410. בכל גוש יש לוודא שהחלקה הספציפית משתתפת בתכנית ונמצא בייעוד מתאים (מגורים - כתום כהה, מסחר ותעסוקה - סגול)
מה רמות המחירים בתכנית 1202?


באזור התעסוקה ומסחר רמות המחירים הם החל מ 185,000 שח ליח' ובאזור המגורים החל מ 430,000 שח.
מה מייחד את שטחי המשרדים בתכנית 1202?


תכנית 1202בהוד השרון למעשה נותנת מענה לחוסר משמעותי בשטחי תעסוקה ומסחר בעיר. חוץ ממספר מצומצם מאוד של בניינים חדשים באזור התעסוקה בנוה נאמן אשר בדרום העיר, אין עוד בנייני משרדים חדשים בהיקפים גדולים שניתן לרכוש או לשכור. מתחם התעסוקה של תכנית 1202 באה לתת מענה למכניס מאות אלפי מטרים של שטחי תעסוקה ומסחר חדשים. בנוסף, מיקום המתחם בסמוך לתחנת הרכבת וכביש 531 הוא אידאלי עבור עובדים המבקשים להגיע לעבוד במתחם במהירות ויעילות.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
IMG_9610.jpg